Souborová a komorní hra Lovosice

2022/2023

Hodina kolektivní výuky je podle ŠVP povinná pro všechny studenty hudebního oboru od 4. ročníku I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně. Docházku je třeba domlouvat s příslušným vyučujícím a je možné ji absolvovat na kterékoliv pobočce ZUŠ.

Lovosice

Pondělí

Smíšený orchestr (I. Joachimsthaler) 17:00 – 18:30 (zkušebna souborů)

Úterý

Enkláva (M. Dolejší) 17:05 – 18:35 (zkušebna souborů)

Čtvrtek

Klavírní praktika I. (P. Malíková) 15:15 – 16:00 (posluchárna ZUŠ)
Klavírní praktika II. (P. Malíková) 16:05 – 16:50 (posluchárna ZUŠ)