Souborová a komorní hra Lovosice

2023/2024

Hodina kolektivní výuky je podle ŠVP povinná pro všechny studenty hudebního oboru od 4. ročníku I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně. Docházku je třeba domlouvat s příslušným vyučujícím a je možné ji absolvovat na kterékoliv pobočce ZUŠ.

Lovosice

Úterý

Komorní orchetr (B. Pospíšilová) 16:00 – 17:30 (Posluchárna ZUŠ)

Středa

Enkláva (M. Dolejší) 16:50 – 18:25 (zkušebna souborů)

Čtvrtek

Komorní zpěv – SBOR (V. Filip) 16:00 – 16:45 (posluchárna ZUŠ)