Současnost

Základní umělecká škola v Lovosicích má celkovou kapacitu 560 žáků. Kromě hlavní budovy v Přívozní ulici v Lovosicích vyučujeme na pobočkách v Třebenicích, Třebívlicích a Velemíně. Na základě talentových zkoušek vzděláváme žáky od 5 let a podle možností organizujeme i výuku dospělých. Záměrem naší školy je předání vědomostí a zlepšení dovedností v oblasti umění. Dbáme na to, aby si naši žáci a studenti v rámci svých možností osvojili maximum ve zvoleném uměleckém směru, otevíráme prostor pro rozvíjení a uplatnění jejich talentu.

Dlouhodobě spolupracujeme s mateřskými školami v Lovosicích i na pobočkách, kde naši učitelé vedou hudební kroužky pro děti. Pořádáme, nebo jsme součástí koncertů společných s dalšími ZUŠkami, s Konzervatoří Teplice či s hudební školou z partnerského města Coswig.

Nabízíme vzdělávání v následujících oborech:

  • Hudební – hra na nástroj: zobcová a příčná flétna, saxofon, klarinet, trubka, lesní roh, housle, violoncello, klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, klasická a elektrická kytara, basová kytara, bicí nástroje a klasický, populární a sborový zpěv; součástí studia je též povinná výuka hudební nauky a komorní, nebo souborové hry
  • Výtvarný – plošná tvorba, prostorová tvorba a keramika, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura
  • Literárně – dramatický – souborová hra, přednes, dramatická průprava

Během školního roku pořádáme pro veřejnost celou řadu koncertů, výtvarných dílen a divadelních představení. Celoročně je umístěna výstava prací žáků výtvarného oboru v přízemí Pfannschmidtovy vily, naše žáky a soubory můžete slyšet a vidět na nejrůznějších akcích města (Václavská pouť, Čarodějnice apod.) i jinde (např. zahájení Lázeňské sezóny v Teplicích).

Každoročně se naši studenti rovněž zapojují do nejrůznějších soutěží, např. celostátní soutěž ZUŠ vypsané MŠMT, pěvecká soutěž Česko zpívá apod.

Stále pracujeme na tom, abychom byli atraktivním, přívětivým a inspirujícím prostředím pro žáky, učitele, rodiče i širokou veřejnost.