Přehrávka klavírních praktik Natálie Kopřivové ve spolupráci s třídou Tomáše Christiana Brázdy se uskuteční 23.5.2019 od 16:00 v sále ZUŠ v budově A.