Školní kolo soutěže ZUŠ v oborech hra na elektronické klávesové nástroje a komorní hra s převahou dechových nástrojů proběhne 12. února 2019 od 9 hodin v budově B.